• Shree Ashapura Mandir , Jasdan

 • Shree Ashapura Mandir,Jasdan Mata Na Madh, Kutch

 • Shree Chamunda Temple,Chotila

 • Maa Bhadrakali , Hariyana [Kuruxetra]

 • Jay Khodiyar Maa, [ Matel , Rajpara ]

 • Umiya Maa , Sidsar

 • Jay Chehar Maa

 • Somnath Mahadev Temple,Somnath [Veraval]

 • Swaminarayan Temple Akshardham,Gandhinagar

 • Shree Mahakali Temple,PavaGadh

 • Shree Ambaji Temple , Ambaji

 • Jay Jalaram Temple, Virpur

 • Jay Dwarkadhish , Dwarka

 • Bapa Sitaram, Bagdana

 • Morari Bapu , Senjal [Mahuva ]

System.String[]System.String[]